0212 352 80 80 info@remax-time-ist.com

Arsa değeri hem inşaatta hem de gayrimenkulde en önemli konulardan biridir. Bir arsa birimi veya metrekare fiyatının belirlenmesi özellikle satış ve kiralama durumlarında göz önünde bulundurmanız gereken unsurlardan biridir. Bu doğrultuda arsa değer hesaplama süreçleri hem daha verimli hem de daha planlı ilerleme için elzemdir. Aynı zamanda gayrimenkul emlak vergileri de rayiç bedel üzerinden hesaplanır. Arsa değeri hesaplaması için dikkat etmeniz gereken birçok madde bulunur. Her bir unsur dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra arsa değeri ortaya çıkar.

İmar durumu

İmar durumu, imar planının amacını ve yapılacak yapının özelliklerini tanımlayan belgenin adıdır. İmar talebinin yapıldığı yapı taşlarını, yoğunluklarını ve düzenlerini gösterir. Kısacası imar durumu için kriterleri, boyutları ve bölgesel durum sınırlarını belirleyebilirsiniz. İmar durumu, bir arsanın değerini belirleyen en önemli hususlardan biridir. İmar durumu belgesi; inşa edilebilecek maksimum kat sayısı, inşaat nizamı, inşaat yapılabilecek maksimum metrekare, binanın total yüksekliği ve binanın derinliğini içerir. Tüm bu bilgilerin ışığında imar durumunu görmüş olursunuz. Arsanın üzerine yapılabilecek inşaatın büyüklüğü, derinliği, kat sayısı yani yüksekliği arttıkça arsanızın değeri de artmış olur.

Arsa büyüklüğü

Arsa büyüklüğü, arazinin yüzölçümü anlamına gelir. Fakat çoğu zaman, arsa yüzölçümünün tamamı inşaata uygun olmayabilir. İnşaata uygunluk TAKS (Taban Alan Katsayısı) ile hesaplanır. Arsa alanı ile taban alan katsayısı çarpılır ve sonuç olarak total inşaat alanı ortaya çıkar. Bir başka parametre de kat sayısıdır. İnşaatın kat sayısı arttıkça yüzölçümünün azalması gerekir. Arsanızın büyüklüğü arttıkça değeri de aynı oranda artar.

Arsanın şekli

İnşaata uygunluğun hesaplanması aşamasında bir diğer önemli unsur da arsanın şeklidir. Arsa arazisinin eğimsiz olması değerinin artmasını sağlar. Eğimli olan arazilerin inşaata uygunluğu bulunur fakat özellikle bina inşaatlarında kot olarak adlandırılan dairelerin bulunmasına neden olur. Bunun haricinde arazinizin uzun dikdörtgen halinde olması inşaata uygunluğu açısından, kareye oranla daha olumsuzdur. Arsanız kare ise, yapılan inşaatların alan kullanımı daha efektif olacağından arsanızın değeri de artmış olur. 

Yakın çevrenin gelişme potansiyeli

Arsa değeri hesaplarken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da yakın çevrenin gelişme potansiyelidir. Ekonomik geliri yüksek olan kesimin ikamet ettiği bölgelerin gelişme potansiyeli genellikle daha fazladır. Anayollara ve ulaşım projelerine yakınlık, ana caddelere cephe bulundurma, alışveriş merkezi gibi sosyal alan projelerine yakınlık ya da manzara gibi noktalar gelişme potansiyeli açısından oldukça değerlidir. Arsanız bu tip projelerin planlandığı konumlarda bulunuyorsa, çok daha hızlı bir şekilde değerlenebilir.

Önemli noktalara yakınlığı

Yakın çevrenin gelişme potansiyelinin yanı sıra hali hazırda önemli noktalara yakın olan arsaların değeri daha da fazla olabilir. Zorunlu ihtiyaçların giderilmesi konusunda market, fırın, eczane, hastane, belediye, okul gibi yerlere yakın olması ile birlikte sosyal ihtiyaçların giderilmesi yönünden alışveriş merkezleri ya da şehir merkezine yakın olması büyük önem taşır. Arsanız önemli noktalara yakınsa arsa değeri daha yüksek olacaktır.

Yakındaki arsaların değeri

Çevredeki emsal 3 arsanın değeri, arsa bedeli hesaplamasında büyük önem taşır. Arsanızın yakınındaki 3 arsanın rayiç bedeli toplanır ve toplam metrekareye bölünür. Metrekare fiyatı ile arsanın metrekaresi çarpılır. Böylece metrekare başına değer hesaplanmış olur. Son aşamada ise kıyaslama yöntemi sayesinde arsanızın değerini diğer arsalar ile karşılaştırabilirsiniz. 

Riski düşük bir yatırım yapmak istiyorsanız arsa yatırımı size uygun olabilir. İyi bir gayrimenkul ofisi ile çalışarak değer artışı ile size kazandıracak bir gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz.